Công ty TNHH máy móc giấy Đan Đông Shengxing

Dandong Shengxing Paper Machinery Co. Ltd., tiền thân là Nhà máy Máy móc Giấy Dandong Donggang, được thành lập vào năm 1985.

Chi tiết